Investeren in gezondheid

Vrijdag 24 januari kregen alle ziekenhuizen een brief met richtlijnen over hoe om te gaan met een patiënt besmet met het Wuhan-Coronavirus of met een vermoeden van besmetting. Hierop ondernam AZ Sint-Jozef Malle meteen actie. De nodige maatregelen werden genomen en procedures werden uitgeschreven om besmetting te vermijden: “We willen onze patiënten en bezoekers niet afschrikken, maar net alert maken.”

In ons land zijn er tot dusver nog geen besmettingen met het Coronavirus (2019-nCov) vastgesteld. Toch bracht AZ Sint-Jozef Malle, net als andere ziekenhuizen, op vraag van de FOD Volksgezondheid alles in gereedheid om eventuele patiënten met het virus op te vangen. “Op de dienst spoedgevallen vragen we via affiches dat patiënten met specifieke klachten aan de luchtwegen en hoesten in combinatie met een reisgeschiedenis in China of contact met iemand die in aanraking kwam met het Coronavirus zich meteen te melden aan het spoedonthaal. Zij zullen de patiënt een mondmasker geven en vragen om de handen te ontsmetten aan onze handalcoholdispensers, die we extra in het zicht hebben geplaatst. Daarna neemt de spoedarts de zorg van de patiënt over.”, aldus Eva Rutten, verpleegkundig ziekenhuishygiënist in AZ Sint-Jozef Malle.

“Er werd op de dienst spoedgevallen een box vrijgemaakt waarin patiënten met (een vermoeden van) het Coronavirus in isolatie kunnen worden opgenomen. Ook op enkele verblijfafdelingen zijn er speciale isolatiekamers waar we patiënten zouden kunnen opnemen. Medewerkers en artsen zullen beschermingsmateriaal dragen om verspreiding van het virus te voorkomen.”, besluit dr. Clara Ceyssens, arts-ziekenhuishygiënist in AZ Sint-Jozef Malle. “Onze artsen en medewerkers zijn klaar om patiënten met een vermoeden van het Coronavirus op te vangen.”